Meranie zenerových diod tj. zeneroveho napätia.

08.07.2010 21:20

 

Jednoduchý pripravok na meranie zenerových diod do cca 30V.Trafo môžme použiť z rozvadzačových tlačidiel,kontroliek 24V/2W.

—————

Späť