Signalizácia zapnutých svetiel automobilu

08.07.2010 21:18

Toto je jednoduchá schéma zapojenia kontroly zapnutých svetiel automobilu za pomoci relé.Pri rozsvietených svetlách a vypnutom zapaľovani sa po otvoreni dverí zapne bzučiak.

—————

Späť