Dowloand na stiahnutieTracon Electric

08.07.2010 21:02

Dowloand na stiahnutie :sk.traconelectric.com/letoltes/xi/tracon11sk.pdf

- Kategórie použitia spínacích prvkov
- Stupeň ochrany krytím elektrických zariadení
- Triedy ochrán elektrických
zariadení,
vonkajšie vplyvy v elektrotechnike
- Typy nízkonapäťových rozvodných sietí, značky a skratky v elektrotechnike
- Ampérsekundové charakteristiky nožových poistiek
- Označovanie káblov a vodičov písmenami
- Automatické prepínače Y-D

- Register príslušných technických noriem
- Abecedný zoznam produktov
- Register objednávacích čísiel
-
Poznámky

—————

Späť