Drišľak - Slovensko Naše
Milan Rúfus ● Modlitba za Slovensko
Slovenská modlitba, spieva Daniel Čapkovič<
Erasmus Presentation Slovakia <
Wandering in Slovakia / Cesty Slovenskom
SLOVENSKO KRÁSNE - Tam, doma - MARTIN JAKUBEC
Somewhere in Slovakia - Matúš Lašan

Drišľak - Slovensko Naše

"Veľmi pekná pesnička o Slovensku. Video vzniklo počas dlhšieho pobytu v zahraničí a ukazuje, že máme byť pravom hrdý na zem ktorú sme zdedili, na jej prírodné krásy a bohatstva. Je trochu škoda, že ešte to povahove bohatstvo našich ľudí ešte na tak krásnu krajinu nevyzrelo, tak nech aspoň toto video bude naším motívom do budúcnosti, aby sme sa jej dokonalosti vyrovnali, poprípade ju prevýšili a posunuli ešte hlbšie do povedomia ľudí na celom svete. To Slovensko posial dlho spalo, nech nájde správny smer a nech sa prebudí!"


Milan RúfusModlitba za Slovensko

 

Viem jedno hniezdo.

Rád ho mám.

V ňom ako v Božej sieti

je mnoho otcov, mnoho mám

a mnoho, mnoho detí.

 

To hniezdo uvil Stvoriteľ.

A sám aj určil, komu,

koho tam pozve prebývať

do človečieho domu,

kto si bude chcieť odomknúť

i zamknúť jeho bránu,

kto pluhom krájať ako chlieb

zem, Bohom darovanú

 

Viem jedno hniezdo.

Rád ho mám.

Hreje ma dňom i nocou,

vystlané mäkkou vravou mám

a mozoľami otcov.

 

Môj dobrý Bože,

zhliadni naň.

Stráž nám ho neustále.

A aspoň Ty ho, Veľký, chráň,

keď si ho stvoril malé.

 

www.slovakia.com/

 


Prayer for  Slovakia

 

I know a nest.

I like it well.

In it, as within God's net,

are many fathers, many mothers

and too many childrens to tell.

 

This nest the Creator wove.

He alone determined whom

he would invite to come and live

there in the human home,

who would be allowed to unlock

and lock his gate,

who would cut the earth that God had grated

with  a plow – like bread.

 

I know a nest, I like it well.

It warms me day and night,

woven by the discourses of mothers

and calluses of fathers.

 

My dear Lord, watch oer it.

Guard it forever so it will not fall.

Oh, at least You, so great, protect it

since You have made it small.

 

www.slovakia.com/


Najlepšie slovenské ľudovky na zábavu <TOP megamix of slovak folk songs for party

Mapa Slovenska 

cesta v čase do roku 1950

mapy.tuzvo.sk/HOFM/

Pozrite si svoj dom ulicu obec, mesto v súčasnosti v aktuálnej mape a keď budete mať adekvátne priblíženie na mape prepnite na historickú mapu.

 Uvidíte miesta po ktorých teraz chodíte  tak ako vyzerali  pred 60rokmi.

Obrobené polia, luky, staré zabudnuté cesty atd.

 

"Historická ortofotomapa bola vytvorená v rámci projektu Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, Technická univerzita vo Zvolene a je dostupná na https://mapy.tuzvo.sk."

"Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. a Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica."

"Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o."