Osobnosti a príbehy a .... .

Myslím k tomuto nie je čo dodať hovorí to samo za seba... 


Padre Nuestro , Juan Pablo II (Subtítulado)
Slovenská modlitba, spieva Daniel Čapkovič<
Krásna pieseň. Aj pre to mám Slovensko tak rád. Excelentne zaspievané.


Nicholas G. Winton - Síla lidskosti (4/4)
Nicholas G. Winton - Síla lidskosti (4/4) by Addams71
Amazing Grace
Emília Bližniaková: Modlitba (Aleluja)Slovenská modlitba, spieva Daniel Čapkovič

 
My prosíme ťa, Pane,
daj nám mier a kľud
my prosíme ťa, Pane,
za slovenský ľud
Ved Mária je s nami
a kríž nam svieti v tmách
z budúcnosti nemáme už hrôzu ani strach

V deň sviatočný a všedný Tvoj chrám sa naplní
a slovenský ľud verný sa k Tebe pritúli
my chceme vďaky vzdávať aj Tebe Mária,
patrónka Slovenska, Sedembolestná

My prosíme ťa, Pane,
daj nám mier a kľud
my prosíme ťa, Pane,
za slovenský ľud
Ved Mária je s nami
a kríž nam svieti v tmách
z budúcnosti nemáme hrôzu ani strach

Daj, Pane, lásku všetkým, čo o ňu žiadajú
daj, Pane, pokoj všetkým, čo dnes ho nemajú
daj svoje odpustenie aj dnešným mýtnikom
daj nádej k spaseniu vsetkym hriešnikom

My prosíme ťa, Pane,
daj nám mier a kľud
my prosíme ťa, Pane,
za slovenský ľud
Ved Mária je s nami
a kríž nam svieti v tmách
z budúcnosti nemáme hrôzu ani strach

Keď sumrak na kraj padá a organ tíško hrá
mládež tvoja verná ku Tebe prosbu má
my prosíme ťa vrúcne Nas Otče Nebeský,
ochraňuj maličký národ slovensky

My prosíme ťa, Pane,
daj nám mier a kľud
my prosíme ťa, Pane,
za slovensky ľud
o daj nám vieru, Pane,
o to ťa prosime
ze nas tu dnes vyslyšíš
pevne dúfame

Ján Greguš - Otče náš
(slovenská ľudová - upr. Pavel Zajáček, Ján Greguš)


1.Otče náš, vyslyš nás,
zachovaj nám národ náš,
ostaň s nami, Pane dobrý,
Otče, vyslyš nás.

R:V úzkostiach len k Tebe voláme,
ruky svoje k nebu dvíhame,
neopúšťaj našu drahú vlasť,
vrúcne Teba prosíme.

2.Ježišu vodca náš,
cestou pravdy veď vždy nás,
buď nám kráľom, našim Pánom,
v boji, stoj pri nás.

3.Ako dietky verné byť chceme,
Tvojou cestou kráčať budeme,
vieru otcov si nezaprieme,
za Teba i zomrieme.

R:V úzkostiach...

4.Ochraňuj vlasť našu,
ó predrahý Ježišu,
udeľ nám pokoj svätý,
spas nám dušu.

5.Vernosť len Tebe sľubujeme
Tvoje srdce vždy milujeme
do smrti len Tebe slúžiť chceme,
tak spasený budeme.

6.Otče náš, vyslyš nás,
zachovaj nám národ náš,
ostaň s nami, Pane dobrý,

Otče, vyslyš nás.


Boh je v našom srdci a hovorí nám, že máme byť dobrí – napísalo si dievčatko do zošita na hodine náboženstva. Kňaz sa jej opýtal: „ A čo, keď ho niekto nepočúva?“ Dievčatko sa po ňom udivene pozrelo a s kľudom odpovedalo:                                                                                                „Tak to zopakuje!“

 

Preto Pán Boh neustále rozpráva k nám, lebo ľudia nepočúvajú...

 


Excelentne zaspievané. <