Podmienky používania tejto stránky

06.07.2010 21:52

Za materiál a súbory ku ktorým sa dostanete prostredníctvom odkazov z tejto mojej stránky nezodpovedám, pretože nie sú uložené na tomto webe a serveri. Za lokality na ktoré tieto odkazy smerujú nezodpovedám. Nezodpovedám ani za ich kvalitu dostupnosť a za porušovanie autorských práv. Túto zodpovednosť preberáte VY pri ich používaní a Autor a server na ktorom sú umiestnené.

Táto stránka nie je navádzaním na nelegálne sťahovanie súborov z internetu. Nájdete tu iba odkazy  ktoré smerujú podľa môjho názoru  na zaujímavé stránky. Mala by Vám iba pomáhať sa zorientovať sa a zjednodušiť, urýchliť vyhľadávanie k daným témam. Nie je v mojich silách kontrolovať či obsah týchto stránok je v poriadku z pohľadu legislatívy Slovenskej Republiky či legislatívy iných krajín.

Ak máte podozrenie že uvedené odkazy vedú k obsahu kde je uložený  nelegálny obsah alebo sa porušujú autorské práva, Žiadam Vás o upozornenie na tieto stránky a tieto následne odstránim z tohto webu.

Treba pamätať na to že, pri návšteve stránok na ktoré smerujú odkazy sa môžete vystaviť nebezpečenstvu napadnutia vášho PC vírusmi, trójskymi koňmi, alebo sa vám môžu na PC nainštalovať programy, ktoré sledujú Váš PC a odosielajú aj citlivé údaje ktoré môžu byť zneužité.

Všetkým Ďakujem s ktorých pomocou som našiel  tu uvedené linky na zaujímavé stránky. Zároveň rad zverejním aj linky ktoré sú zaujímavé ak ma na ne upozornite. Môžete mi napísať priamo z môjho webu.elektrokutil.webnode.sk/napiste2/

Elektrické schémy zverejnené na tejto stránke majú len informatívny charakter. Nikoho nenabádam k reprodukovaniu týchto schém a zapojení. Neručím za pripadne spôsobené škody ani ujmy na zdraví spôsobené reprodukciou schém či neodbornou manipuláciou .V prípade ujmy na zdraví nenesiem žiadnu zodpovednosť, všetko vykonávate na vlastné riziko. Zasahovať do elektroinštalácie smie len osoba z elektrotechnickým vzdelaním pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných predpisov.

 

AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY, ALEBO NIE SÚ PRE VÁS ZROZUMITEĽNÉ, OPUSTITE TÚTO STRÁNKU.

Je tu množstvo audiovizuálnych diel ktoré Vám prinesú dúfam prijemný zážitok a aj možno čas na zamyslenie a úvahu o svete ,živote, ľuďoch a živote na našej matičke zemi. A okrem toho aj zopár vecí z našej krajiny, kultúry, národa čo je tu pekné a zaujímavé na tom našom malom Slovensku. A samozrejme aj kúsok božej prítomnosti v tom duchovnom čo je v Nás.

 

—————

Späť