Easy relé úvod

08.07.2010 19:45

 

 EASY500 a 700 sú malé programovateľné riadiace prístroje schopné riešiť kombinačné a sekvenčné úlohy. Programovanie je možné vykonávať priamo cez displej a tlačidlá na prístroji alebo komfortnejšie počítačom pomocou programu EASY-SOFT. Vlastné programovanie sa vykonáva pomocou tzv. spínacej schémy, ktorú je možné prirovnať k elektrickému obvodu. Počet riadkov u nových typov sa.zvýšil na 128 a je rovnaký pre oba rady. U nových radov došlo k rozšíreniu počtu nasledujúcich funkčných blokov.

Z technických možností týchto prístrojov je zrejmé, že riadiace relé je možné využiť ako v oblasti priemyslu pre riadenie jednoduchých jednoúčelových strojov, tak aj v klasickej elektroinštalácii obytných domov a iných objektov a nahradiť nimi klasické spínacie prístroje (ročné/týždenné spínacie hodiny, počítadlo prevádzkových hodín, schodišťové automaty apod.) a zaviesť tak vyšší stupeň inteligencie.

—————

Späť