USB port

08.07.2010 20:42

 

Zdroj:Elektronika E-zin

USB je v podstate sériový port, ale s vyššou prenosovou rýchlosťou a hlavne s možnosťou pripojenia viacerých zariadení naraz. Ide o moderný typ portu, ktorý sa zaviedol v posledných rokoch. Slúži hlavne na pripojenie scanerov, digitálnych fotoaparátov, digitálnych kamier ši externých (fax)modemov. No jeho využitie stále rastie, začína sa používať ako jednotné rozhranie na pripájanie periférii. Rozhranie bolo vytvorené pre pripájanie a odpájanie periférii počas behu počítača, bez nutnosti reštartu. Ako ste si mohli všimnúť svojimi vlastnosťami konkuruje rozhraniu IEEE-1394(Firewire, iLink).

Rozhranie USB pracuje podľa dvoch základných noriem: USB standart - USB 1.1 a USB fast speed - USB 2.0. Pri klasickom označení USB sa myslí norma USB 1.1. U oboch noriem je roziel iba v rýchlosti prenosu - pre USB 1.1 je maximálna rýchlosť 12Mbps a pre USB 2.0 to činí 480Mbps, samozrejme je zabezpečená spätná kompatibilita. Pomocou rozhrania USB je možné pripojiť až 127 zariadení, pričom pripájané zariadenia rozdeľujeme do 3 kategórií:

  • Koncové zariadenia - pripájajú sa priamo do portu rozbočovača a ukočujú zapojenie (myš, klávesnica, USB Flash Disc ...)
  • Rozbočovače - umožňujú pripojiť viacero koncových zariadení (USB hub ...)
  • Kombinované zariadenia - majú funkciu koncových zariadení, ale obsahujú aj dalšie porty, do ktorých sa môže zapojiť iné zariadenie (niektoré klávesnice - obsahujú aj pár USB portov)

USB konektory sa delia na A a B, niekedy aj miniA a miniB

: Konektory USB

  • Konektory A - používajú sa na označenie zariadení, ktoré bývajú dlhodobo pripojené k PC (myš, klávesnica, USB disky, zariadenia pripájané priamo)
  • Konektory B - používajú sa pre zariadenia ako tlačiarne, scanery a iné zariadenia, ktoré sa pripájajú cez kábel.
  • Konektory miniA a miniB - sú iba zmenšeninou pôvodných konektorov

—————

Späť