Zapojenie portov:

08.07.2010 20:41

 

 

Zdroj:Elektronika E-zin

Nejpodstatnějším z nich je sériový port. Ten má dvě provedení. Jedno 9 a druhé 25 pinové. S pětadvaceti pinovým provedením se v dnešní době už běžně nesetkáváme. 9 pinový sériový port byl využíván dříve například pro připojení myši, dnes je v tomto směru nahrazen konektory PS/2 a USB. I z mnoha jiných míst byl vytlačen a to především portem USB. Ten je především rychlejší. Zůstal tu však i přes tvrdou konkurenci. Často jsou přes něj připojovány měřící přístroje. A pro nás, kteří si rádi něco ubastlíme je mnohem přístupnější než port USB. COM má jednu vlastnost, která je jak záporná, tak kladná, a to jsou logické úrovně, se kterými pracuje. Je to -12 a +12 voltů. To zajistí značnou šumovou odolnost, tedy výhoda. Nevýhodou je, že pokud chceme navázat logiku TTL nebo MOS je třeba úrovně převést. To hlavně u výstupů na PC, vstupy jsou schopny rozpoznat běžné napětí TTL logiky 0 a 5 V a správně je určit, do značné míry tak ale přicházíme o onu odolnost proti rušení.

Paralelní port je dnes již také vytlačen a to již výše zmiňovaným USB. Dříve se používal především k připojení tiskáren a také ke komunikaci mezi dvěma PC. Na rozdíl od Sériového COM portu pracuje s napětími 0 a 5V což nám většinou spojení s PC velice usnadní. A celé se to od PC oddělí klopným obvodem typu D. Paralelní port je pro nás bastlíře také přístupnější než USB, ke kterému bychom musely využít drahých převodníků.

Na závěr tohoto pojednání, tedy ještě předtím, než se pustím do popisu portů se zmíním o GamePortu. Tento port má na rozdíl od svých kolegů jeden zásadní rozdíl a to ten, že nepracuje jen s číslicovými hodnotami 1 a 0, ale je schopen zpracovat i analogový signál. A to může být mnohdy užitečné, ovšem na druhou stranu, z pohledu programátora, je mnohem dostupnější práce s portem COM než s GamePortem.

Sériový port CANON 9 (COM)

zapojení pinů sériového portu CANON 9

 

Pin Název funkce směr
1 DCD   vstup
2 RXD příjem dat vstup
3 TXD vysílání dat výstup
4 DTR připravenost zařízení výstup
5 GND zemnění  
6 DSR připravenost zařízení vstup
7 RTS potvrzení dat výstup
8 CTS potvrzení dat vstup
9 RI upozornění na příchozí data vstup

Sériový port CANON 25 (COM)

zapojení pinů sériového portu CANON 25

 

Pin Název funkce směr
2 TXD vysílání dat výstup
3 RXD příjem dat vstup
4 RTS potvrzení dat výstup
5 CTS potvrzení dat vstup
6 DSR připravenost zařízení vstup
7 GND zemnění  
8 DCD   vstup
20 DTR připravenost zařízení výstup
22 RI upozornění na příchozí data vstup

Paralelní port (LPT)

zapojení pinů paralelního portu LPT

 

Pin Název funkce směr
1 strobe strobovaní, zápis dat výstup
2 Data 1 data výstup
3 Data 2 data výstup
4 Data 3 data výstup
5 Data 4 data výstup
6 Data 5 data výstup
7 Data 6 data výstup
8 Data 7 data výstup
9 Data 8 data výstup
10 ACK Připravenost vstup
11 BUSY Zaneprázdněnost vstup
12 PE Konec papíru vstup
13 SEL   vstup
14 AUTOFEED řádkování vstup
15 ERR Chyba vstup
16 INT Inicializace tiskárny výstup
17 SELINT Volba tiskárny výstup
18 GND Zem  
19 GND Zem  
20 GND Zem  
21 GND Zem  
22 GND Zem  
23 GND Zem  
24 GND Zem  
25 GND Zem  

GamePort (MidiPort)

zapojení pinů GamePortu

—————

Späť