Značenie polovodičových súčiastok

07.07.2010 22:15

Značení polovodičových součástek

1. Jednotné evropské značení (Pro-Electron)

První část znaku - písmeno (rozlišuje materiál)
A Ge - germanium
B Si - křemík
C GaAs - arzenid galia
D InSb - antimonid india
G Ge - germanium (RFT, Tesla)
K Si - křemík (Tesla)
R Smíšený nebo speciální materiál
S Si - křemík (RFT)
Druhá část znaku - písmeno (typ a oblast použití)
A Dioda pro všeobecné použití nebo detekční dioda
B Kapacitní dioda, varikap
C Nízkofrekvenční tranzistor
D Nízkofrekvenční výkonový tranzistor
E Tunelová dioda
F Vysokofrekvenční tranzistor
G Sdružené zařízení
H Magnetodioda (dioda citlivá na magnetické pole)
K Hallův generátor
L Vysokofrekvenční výkonový tranzistor
M Hallův generátor v uzavřeném magnetickém poli
N Optočlen
P Prvek citlivý na světlo (např. fotodioda, fototranzistor)
Q Světlo emitující dioda (LED)
R Řízený usměrňovač (např. tyristor, diak, UJT)
S Spínací tranzistor
T Řízený výkonový usměrňovač (např. tyristor, triak)
U Výkonový spínací tranzistor
W Zařízení s povrchovou akustickou vlnou
X Diodový násobič (např. varaktor)
Y Usměrňovací dioda
Z Zenerova dioda, napěťový stabilizátor
Třetí část znaku - písmeno
Označuje typy pro investiční techniku, bez bližšího technického významu se nejčatěji užívá písmen S, T, W, X, Y nebo Z. Někteří výrobci, však tímto znakem určují další přesně definované vlastnosti svých výrobků, značení je bohužel nejednotné (např. v minulosti Tesla: R - schottkyho dioda, Z - referenční zenerova dioda).
Čtvrtá část znaku - skupina číslic
Slouží k rozlišení jednotlivých typů, bez zvláštního bližšího významu.

 

2. Jednotné americké značení (JEDEC)

První část znaku - číslice (typ a oblast použití)
1 Dioda
2 Bipolární tranzistor
3 FET
4 Optočlen
5 Optočlen
Druhá část znaku - vždy písmeno N
Třetí část znaku - skupina číslic
Slouží k rozlišení jednotlivých typů, bez zvláštního bližšího významu.
Přípona* - písmeno (zesilovací činitel u výběrů)
A Nízký zesilovací činitel
B Střední zesilovací činitel
C Vysoký zesilovací činitel

* pouze některé firmy
 

3. Jednotné japonské značení (JIS)

První část znaku - číslice (určuje efektivní počet elektrod*)
1 Dioda
2 Bipolární tranzistor, FET s jednou řídící elektrodou atd.
3 FET se dvěma řídícími elektrodami atd.
Druhá část znaku - dvě písmena (typ a oblast použití)
SA PNP VF (resp. spínací nebo univerzální) tranzistor
SB PNP NF tranzistor
SC NPN VF (resp. spínací nebo univerzální) tranzistor
SD NPN NF tranzistor
SE Tunelová dioda
SF Tyristor
SG Zařízení pracující na bázi Gunnova efektu
SH UJT (jednopřechodový tranzistor)
SJ FET/MOSFET P-kanál
SK FET/MOSFET N-kanál
SM Triak
SQ Světlo emitující dioda (LED)
SR Usměrňovací dioda
SS Dioda pro všeobecné použití nebo detekční dioda
ST Lavinová dioda
SV Varikap
SZ Zenerova dioda
Třetí část znaku - skupina číslic
Slouží k rozlišení jednotlivých typů, bez zvláštního funkčního významu.
Čtvrtá část znaku - písmeno
Označuje případnou variantu daného typu tranzistoru, velmi často bývá toto písmeno v kroužku.

* je indikován číslem n-1, kde n je počet elektrod nezbytně nutných pro funkci.
 

4. Starší systémy značení

Bulharský a rumunský systém značení tranzistorů

První část znaku - dvě písmena (výrobce)
EF Polovodič vyrobený v Rumunsku
SF Polovodič vyrobený v Bulharsku
Druhá část znaku - písmeno (druh polovodičové součástky)
T Tranzistor
Třetí část znaku - skupina číslic (udává oblast použití)
Tranzistory malého výkonu
301...309 Středofrekvenční
310...320 Vysokofrekvenční
321...329 NF pro zpracování signálů s velkou amplitudou
351...359 Nízkofrekvenční
Tranzistory středního výkonu
120...209 Nízkofrekvenční
Výkonové tranzistory
210...250 Nízkofrekvenční

Všechny takto označené typy byly vyráběné na bázi germania.
 

Československý systém značení polovodičových součástek (NT-K 003)

První část znaku - skupina číslic
Slouží k rozlišení jednotlivých typů, bez zvláštního funkčního významu*.
Druhá část znaku - skupina písmen (druh polovodičové součástky)
NN Diody pro větší napětí, hrotové
NP Plošné usměrňovače
NQ Diody pro vyšší kmitočty, hrotové
NR Termistory*
NT Tranzistory hrotové
NU Tranzistory plošné
NV Tranzistory speciální
PN Fotonky odporové
PP Fotonky hradlové
Třetí část znaku - skupina číslic (provedení pouzdra*)
40 - 49 Sklo
50 - 59 Keramická hmota
60 - 69 Plast
70 - 79 Kov
80 - 89 Zvláštní provedení
Barva vršku pouzdra u některých tranzistorů - zesilovací činitel ( β )
Červená 20 - 30
Oranžová 30 - 40
Žlutá 40 - 50
Zelená 50 - 60
Modrá 60 - 75
Fialová 75 - 100
Bílá Větší než 100

 
*Termistory

První část číselného znaku:
První číslice - druh výrobku
1 Přímožhavená perlička na vzduchu
2 Přímožhavená perlička ve vakuu
3 Přímožhavená perlička v dusíku
4 Nepřímožhavená perlička ve vakuu
(Topné vinutí 100 Ω )
5 Nepřímožhavená perlička ve vakuu
(Topné vinutí 10 Ω )
6 Nepřímožhavená perlička v dusíku
(Topné vinutí 100 Ω )
7 Nepřímožhavená perlička v dusíku
(Topné vinutí 10 Ω )
Druhá číslice - odpor při 20ºC
0 0,3 - 1 kΩ
1 1 - 3 kΩ
2 3 - 10 kΩ
3 10 - 30 kΩ
4 30 - 100 kΩ
5 100 - 300 kΩ
6 0.3 - 1 MΩ
7 1 - 3 MΩ
8 3 - 10 MΩ
9 Podle zvláštního předpisu
Druhá část číselného znaku:
Předposlední číslice - zatížení
0 10 mW
1 30 mW
2 100 mW
3 300 mW
4 1 W
5 3 W
6 10 W
7 30 W
8 100 W
Poslední číslice - provedení
0 Baňka Ø 3x10 mm, drátové vývody v ose baňky
1 Baňka Ø 20x50 mm, drátové vývody na jedné straně baňky
2 Perlička na nosných drátech bez baňky
3 Plochá knoflíková baňka, vývody radiální
4 Válcové tělísko Ø 6x28, páskové vývody
5 Zvláštní provedení pro měření teploty
Vzhledem k tomu, že podniková norma Tesla pro značení termistorů plně nevyhovovala všem potřebám, byly některé termistory značeny odlišně - např. tyčinkové jako odpory (TR)


 

Maďarský systém značení tranzistorů (do r.1964)

Takto označené typy byly vyráběny v licenci firmy Valvo. Systém značení, vycházející z klíče pro označení elektronek, je proto (až na třetí část znaku) shodný. Vedle těchto typů byly v MLR vyráběny i některé sovětské tranzistory řady P.

První část znaku - číslice, vždy 0 (nula)
0 Tranzistory pracují bez žhavení (u elektronek tato číslice, resp. tento znak znamenají žhavící napětí, správně by se tedy mělo číst "nula-cé", vžil se však chybný výraz "ó-cé").
Druhá část znaku - písmeno, vždy C
C Tranzistory patří mezi triody (u elektronek popisuje toto písmeno stavbu elektrodového systému).
Třetí část znaku - číslo 10
10 Ukazuje, že tranzistor byl vyroben v MLR (Tungsram), tato část v původním značení Valvo chybí.
Čtvrtá část znaku - dvojmístné číslo
Slouží k rozlišení jednotlivých typů, bez zvláštního bližšího významu.

 

Sovětský systém značení tranzistorů

1) Do r. 1964

První část znaku - písmeno* (určuje druh tranzistoru)
П Plošný tranzistor
C Hrotový tranzistor
Druhá část znaku - skupina číslic (oblast použití)
    5...100 Germaniové NF malého výkonu
101...200 Křemíkové NF malého výkonu
201...300 Germaniové NF výkonové
301...400 Křemíkové NF výkonové
401...500 Germaniové VF malého výkonu
501...600 Křemíkové VF malého výkonu
601...700 Germaniové VF výkonové
701...800 Křemíkové VF výkonové
Třetí část znaku - písmeno (upozorňuje, že tranzistory jsou tříděny)
* tranzistory vybírané pro potřeby investiční techniky měly někdy před touto částí znaku ještě písmeno M

2) Od r. 1964

První část znaku - číslice nebo písmeno (určuje materiál)
1 nebo Г Germanium
2 nebo K Křemík
Druhá část znaku - písmeno (určuje druh polovodičové součástky)
T Tranzistor
Třetí část znaku - skupina číslic (udává oblast použití)
101...199 NF malého výkonu
201...299 SF malého výkonu
301...399 VF malého výkonu
401...499 NF středního výkonu
501...599 SF středního výkonu
601...699 VF středního výkonu
701...799 NF výkonové
801...899 SF výkonové
901...999 VF výkonové
Čtvrtá část znaku - písmeno (upozorňuje, že tranzistory jsou tříděny)

 

Východoněmecké značení polovodičových součástek

Státní norma TGL 38015, platná od 4/1987
    (starší značení se připravuje)

První část znaku udává materiál, funkci a podskupinu, popř. provedení součástky.
První písmeno znaku rozlišuje materiál:
G Ge - germanium
S Si - křemík
V Polovodičové slitiny např. GaAs
M Různé jiné materiály
V první části znaku ihned za prvním písmenem může následovat jedna číslice. Udává speciální obor použití podle dispozic výrobce. Pokud to není bezpodmínečně nutné, nepoužívá se.
Druhé písmeno znaku udává funkci součástky podle kódu:
A Dioda
B Vazební člen
C Nízkofrekvenční tranzistor
D Nízkofrekvenční výkonový tranzistor
E Tunelová dioda
F Vysokofrekvenční tranzistor
L Vysokofrekvenční výkonový tranzistor
M Nábojově řízená součástka
P Součástka citlivá na záření
Q Součástka emitující záření
R Součástka, u níž se v provozu využívá průrazových vlastností
S Spínací tranzistor
T Čtyřvrstvá součástka
U Výkonový spínací tranzistor
W Převodník (mimo optoelektronického)
Y Výkonová dioda
Z Zenerova dioda
Třetí písmeno první části znaku udává podskupinu, popř. jiné provedení pouzdra, než má základní typ. Uvádí se jen pokud je to nezbytně nutné. U různých druhů součástek má toto písmeno různý význam.
U diod a tranzistorů určuje třetí písmeno:
D Dioda pro plošnou montáž (pouzdro SOD-80)
E Tranzistor pro plošnou montáž v subminiaturním pouzdru (SOT-23)
M Vícenásobná dioda, diodové pole
Y Spínací dioda
X Zenerova dioda malého výkonu
Y Referenční součástka
U optoelektronických součástek označuje:
A Dioda LED
B Jednomístný zobrazovač z diod LED
C Vícemístný maticový zobrazovač z diod LED
D Vícemístný zobrazovač z diod LED
E Vícemístný zobrazovač z diod LED v provedení se světelnými kanálky
F Jednořádkový sloupec nebo řada diod LED
G Víceřádkový sloupec nebo řádek diod LED
H Kompaktní součástka s diodami LED (např. plochý sloupcový zobrazovač)
U polovodičových převodníků rozlišuje:
D Snímač tlaku
F Snímač vlhkosti
H Snímač s hallovým prvkem
T Snímač teploty
Druhá část znaku je skupina dvou až čtyř číslic, která udává postupné číslo typu. Pokud jde o mezinárodně porovnatelnou součástku, přejímá se její postupné číslo typu (např. SC238 = BC238). Má-li mezinárodní analog vícemístnou skupinu číslic ve znaku, přejímá se celá číslicová skupina. Luminiscenční diody, u kterých se zpravidla nepoužívá mezinárodního způsobu značení, mají v první číslici druhé části znaku zakódovanou barvu vyzařovaného světla. Tento způsob značení není součástí výše uvedené normy. Číslice udává barvu záření podle kódu:
1 Červená
2 Zelená
3 Žlutá
4 Oranžová
5 Modrá
6 Červená a zelená
7 Červená a žlutá
8 Žlutá a zelená
9 Červená, zelená a žlutá
Rozdíly mezi určitými vlastnostmi udává třetí skupina znaků oddělená lomítkem. U diod a čtyřvrstvých spínacích součástek je třetí skupina dvoumístné číslo. U zenerových diod udává jmenovitou hodnotu zenerova nepětí ve voltech (např. SZX21/15), u spínacích výkonových diod udává údaj periodického vrcholového závěrného napětí ve stovkách voltů (např. 3 značí 300 V, 0.5 značí 50 V, např. SY170/05).
Třetí část znaku optoelektronických součástek se skládá ze dou číslic a jednoho písmena, popř. písmena X, které označuje nezapouzdřený čip. První číslice skupiny udává modifikaci součástky (např. MB104/5 - napětí kolektor-emitor max. 5 V, MB104/6 - bez vývodu báze, VQA13/1 - červeně zabarvené pouzdro a pod.).
Písmeno ve třetí části znaku diod LED udává skupinu minimálního vyzařovaného jasu tříděných diod (v mcd) podle kódu:
A   0,4
B   0,6
C   0,9
D   1,35
E   2,0
F   3,0
G   4.5
H   6,8
I 10,0
K 15,0
L 23,0
Písmeno u zobrazovačů z diod LED značí skupinu podle vyzařovaného jasu (v µcd):
A 130 až   300
B 230 až   460
C 350 až   700
D 520 až 1040
E 780 až 1560
Udávaný jas je průměrná hodnota jasu všech segmentů znakového zobrazovače. U diod LED vyzařujících infračervené světlo může třetí část znaku udávat vyzářený výkon, popř. proud kolektoru u fototranzistorů a diod.
Nepovinná druhá číslice ve třetí části znaku může udávat světelný zesilovací poměr zabaleného souboru hotových součástek (s počtem větším než 1000) u diod LED, popř. segmentů zobrazovačů z diod LED.
Třetí část znaku u tranzistorů má dvě písmena, popř. jedno písmeno a jednu číslici (u součástek označených podle starší varianty normy TGL 38015 pouze jedno písmeno), u čipů pak pouze písmeno X.
První písmeno udává rozsah zesilovacího činitele podle kódu:
A,a   18 -     35
B,b   28 -     71
C,c   56 -   140
D,d 112 -   280
E,e 224 -   560
F,f 450 - 1120
Druhé písmeno, popř. číslice rozlišuje roztříděné součástky podle kvality. Písmena se používají u součástek s lepšími parametry než jsou zaručované, číslice u součástek, které nedosahují zaručovaných parametrů. Písmeno S označuje součástky pro potřebu radioamatérů, rozdíly ve vlastnostech těchto součástek jsou ještě vyznačeny číslicí (např. S1, S2, S3, S4).

—————

Späť