Zoznam subdomén www.gov.sk

06.07.2010 21:40

Nádherné fotky autora TU:

 

www.slovakia.com/

 

 • Jednotka pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK)
 • Computer Security Incident Response Team
 • www.csirt.gov.sk
 • Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky
 • Ministry of Culture and Tourism of the Slovak Republic
 • https://www.culture.gov.sk
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • Ministry of Defence of the Slovak Republic
 • https://www.mod.gov.sk
 •  
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic
 • https://www.employment.gov.sk
 • Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
 • Supreme Audit Office of the Slovak Republic
 • https://www.nku.gov.sk
 • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
 • National Agency for Networking and Electronic Services
 • https://nases.gov.sk
 • Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
 • Telecommunications Regulatory Authority of the Slovak Republic
 • https://www.teleoff.gov.sk
 • Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
 • Nuclear regulatory authority of the Slovak republic
 • https://www.ujd.gov.sk
 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 • Industrial Property Office of the Slovak Republic
 • https://www.indprop.gov.sk

—————

Späť


Nehaňte ľud môj

Nehaňte ľud môj je relácia o slovenskom folklóre. Pripravujú ju Karol Sudor, Mišo Veselský a Martin Kleibl

 Príbehy a rozprávanie jednoduchých starších ľudí ich životné skúsenosti.www.sme.sk

 Rád počuvam ich rozprávanie.Ich prirodzená múdrosť získana rokmi a skúsenosťami nie je poväčine ziskaná vzdelaním ale prežitým životom.

 


Živnostenský register:

www.zrsr.sk/

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií:

jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_maxi_fr0.htm

Elektronická zbierka zákonov:

www.zbierka.sk/

Register obchodu a živností:

www.or.sk/