Easy relé Moeller

Easy rele ovladaci program.

08.07.2010 19:46
  Ponukam pomoc, pripadne vytvorenie ovladacieho programu ktorý riadi malé aplikacie.Napr. Inteligentné riadenie osvetlenia v budovách,ovladanie čerpadiel prečerpavacích nadrži,ovladanie osvetlenia akvarii teploty a všetkych možných automatizovaných činností.Treba sa informovať e-mailom ...

—————

Easy relé úvod

08.07.2010 19:45
   EASY500 a 700 sú malé programovateľné riadiace prístroje schopné riešiť kombinačné a sekvenčné úlohy. Programovanie je možné vykonávať priamo cez displej a tlačidlá na prístroji alebo komfortnejšie počítačom pomocou programu EASY-SOFT. Vlastné programovanie sa vykonáva pomocou tzv....

—————